Vietnami

Ndërtesa e fabrikës (1)

Fabrika e Vietnamit

Vendi i ri i prodhimit u hap në korrik 2020

Strategjikisht (gjeopolitikisht) i rëndësishëm për biznesin tonë global

Ndërtesa e fabrikës (3)
Ndërtesa e fabrikës (5)
Ndërtesa e fabrikës (4)
Ndërtesa e fabrikës (2)