Qëndrueshmëria

profili

Sistemi RTO

RTO është shkurtimi i oksiduesit termik rigjenerues.

Sistemi do të mbledhë gazin e mbetur dhe do të digjet me temperaturë të lartë.Zbërthimi i tij i gazit të mbetur arrin 99% dhe efikasiteti i rikuperimit të nxehtësisë arrin më shumë se 95%.

Emisioni VOC (Volatile Organic Compounds).

Qëndrueshmëria (2)

Kursim energjie

Të gjitha ndërtesat tona janë të pajisura me sistem të prodhimit të energjisë fotovoltaike, duke kursyer 1/3 e energjisë elektrike çdo muaj.

Të gjitha dritat janë LED.

profili (2)
profili (1)
Qëndrueshmëria (1)

Qëndrueshmëria (3)

循环1

Trajtimi i Ujërave të Zeza

Bëjmë ndarjen e shiut dhe ujërave të zeza.Ujërat e zeza të pastruara do të përdoren për pastrimin e dyshemesë ndërsa shiu do të jetë për ujitjen e bimëve.